2e spoor

 

Als je te maken krijgt met uitval door ziekte dan is dat uiteraard heel vervelend en het heeft vaak veel impact op jou als mens. Er komen vaak veel dingen op je af en je vraagt je misschien af of en wanneer je weer aan het werk kan. Ook komt vaak de vraag naar boven “hoe zit het nu met mijn inkomen?” 

Als medewerker ben je in Nederland goed beschermd in geval van ziekte. De werkgever is de eerste twee jaar verplicht om je salaris, of een aanzienlijk deel daarvan door te betalen. Ook mag je werkgever je niet zomaar ontslaan, tenzij je een tijdelijk contract hebt wat van rechtswegen eindigt. 

Als medewerker mag er van jou echter wel verwacht worden dat je meewerkt aan je re-integratie. Dat betekend dat je naar aanleiding van het oordeel van de bedrijfsarts, inspanningen bij jou werkgever moet verrichten die er toe leiden dat je je werk weer kan hervatten. Dit noemen we re-integratie spoor 2. Er kan bv van je verwacht worden dat je voor jouw of een andere werkgever werkzaamheden gaat uitvoeren die wel passend zijn bij jouw mogelijkheden. 

Return2Work kan je in dit gehele traject bijstaan en wij kunnen naast coaching op diverse levensgebieden ook bemiddelen bij het vinden van een baan elders. Dit alles doen wij in goed overleg met jou en je werkgever om zo tot een optimaal resultaat te komen. 

Neem gerust contact met ons op als je hier meer inhoudelijke informatie over wilt ontvangen.