2e Spoor

 

Als je te maken krijgt met uitval door ziekte dan is dat uiteraard heel vervelend en het heeft vaak veel impact op je bedrijf en op je medewerker. Er zijn dan een aantal zaken die je dient te regelen zoals het inschakelen van je arbodienst en diverse zaken m.b.t. wet poortwachter. 

Een medewerker is in Nederland goed beschermd in geval van ziekte. Als werkgever ben je de eerste twee jaar verplicht om het salaris, of een aanzienlijk deel daarvan door te betalen. Ook mag je je werknemer niet zomaar ontslaan, tenzij het gaat om een tijdelijk contract wat van rechtswegen eindigt. 

Van je medewerker mag je echter wel verwachten dat hij/zij meewerkt aan zijn re-integratie. Dat betekend dat er naar aanleiding van het oordeel van de bedrijfsarts, inspanningen verwacht mogen worden bij jou als werkgever en dat er inspanningen  verricht dienen te worden die er toe leiden dat de medewerker zijn/haar werk weer kan hervatten. Dit noemen we re-integratie spoor 2. Er kan bv van de medewerker verwacht worden dat er voor jouw of een andere werkgever werkzaamheden uit gevoerd worden die passend zijn bij zijn of haar mogelijkheden. 

Return2Work kan je in dit gehele traject bijstaan en wij kunnen naast coaching op diverse levensgebieden ook bemiddelen bij het vinden van een baan elders. Dit alles doen wij in goed overleg met jou en je werknemer om zo tot een optimaal resultaat te komen. 

Neem gerust contact met ons op als je hier meer inhoudelijke informatie over wilt ontvangen.