Onze missie en visie

De missie van de gehele R2W groep is om dé kwaliteitsaanbieder te zijn van diensten op het gebied van re-integratie, verwante disciplines zoals outplacement, (job)coaching en maatwerkvoorzieningen gericht op arbeid alsmede begeleiding van mensen op mentaal vlak met als doel deze mensen zo te ondersteunen dat ze weer zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. 


In het kort betekent dit: 

- Return2Work biedt een warme, mensgerichte, veilige en vertrouwde omgeving voor persoonlijke ontwikkeling van de cliënt;

- Return2Work bestaat uit energieke, betrokken en deskundige werknemers;

- Return2Work zet het belang van de cliënt op de eerste plaats;

- Return2Work levert laagdrempelige, hoogwaardige dienstverlening;

- Return2Work biedt inzicht in de mogelijkheden van de cliënt;

- Return2Work geeft het goede voorbeeld, werkt veelal met werknemers die zelf een re-integratietraject hebben doorlopen

- Return2Work onderhoudt intensief contact met betrokken partners (zoals UWV);

- Return2Work voldoet aan de kwaliteitseisen van onze opdrachtgevers.
- De directie van Return2Work creëert een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om (bijna-)fouten en incidenten te melden, erover te communiceren en ervan te leren.