Outplacement


Soms kan het zo zijn dat een medewerker uit is gevallen en dat zijn of haar functie daardoor niet meer passend is.  Als werkgever kun je dan twee opties aanbieden bij het uitdienst gaan; een geldbedrag of een outplacementtraject. Veel mensen zullen in de verleiding komen om voor het geld te kiezen en bij zichzelf denken: ‘ik heb toch snel weer een andere baan’.

Maar als er andere zaken zoals je leeftijd en/of je fysieke gesteldheid een rol spelen, kan het voor de medewerker zinvol om hem/haar professioneel naar een nieuwe baan te laten begeleiden. Tijdens het traject bieden wij dan begeleiding bij het solliciteren, een (nieuw) cv maken en alle andere zaken die zullen bijdragen aan een succesvol outplacementtraject.
Ook als wij een nieuwe werkplek gevonden hebben en de medewerker is volledig geïnstalleerd, kan er nog een beroep op ons gedaan worden.

 

Mogelijke onderdelen outplacementtraject:

-Het leren omgaan met/verwerken van het ontslag
-Zelfvertrouwen weer opbouwen
-Een overzicht maken van talenten en ervaringen
-Het in kaart brengen van wensen ten opzichte van de nieuwe baan
-Solliciteren
-Bemiddeling