Lichaam en geest beïnvloeden elkaar! Dit is een gegeven.

Binnen Return2Work werkt de fysiotherapeut daarom samen met de consulenten in het multidisciplinair team. Door de samenstelling van dit multidisciplinair team is er een persoonlijke en sluitende aanpak van uiteenlopende fysieke en mentale klachten.

De fysiotherapeut waar we binnen Return2Work mee werken heeft een afgeronde opleiding in de fysio-manuele therapie en maakt gebruik van echodiagnostiek. Hierdoor kunnen klachten breder bekeken worden dan alleen vanuit de reguliere fysiotherapie. Naast de behandelingen en adviesgesprekken is er een professionele ruimte met sportapparatuur beschikbaar.

Indien er voldoende duidelijkheid is over de manier waarop de cliënt het best begeleid kan worden, zal er een passend oefenprogramma opgesteld worden. De cliënt zal daarna twee keer per week onder begeleiding gaan trainen.

Momenteel hebben we zowel in Alkmaar als in Haarlem de mogelijkheid om mensen onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs te laten sporten in twee daarvoor ingerichte trainingsruimtes. 

Behandelruimte Alkmaar

Oefenruimte Alkmaar

Oefenruimte Haarlem